CARGO EXPRESS

international freight forwarding and transportation 

Naše služby


Vážení zákazníci,
vítáme Vás na internetových stránkách firmy Cargo Express s.r.o.
Jejich prostřednictvím bychom Vám chtěli atraktivním způsobem přiblížit naše služby.
Máte možnost seznámit se s naší nabídkou nejen v oblasti přepravy nákladů a zboží, ale i v souvisejících oborech.

Smluvní vozidla:
Obstaráváme vedle vlastní dopravní kapacity také vozidla více jak 500 dopravních firem z České republiky.
Všechny přepravy u obstaraných dopravních firem pojišťujeme do 10 000 000 Kč.
Dopravujeme zásilky od 100 kg do 24 t po celé EU
Doprava zásilky z domu do domu Stačí i telefonická objednávka, veškeré doklady sami vyhotovíme
Dodací lhůty do 24 hodin po celé České republice

Oblast přepravy:
Naše aktivity se pohybují v oblasti vnitrostátních a zahraničních přeprav (export -import).
Naši obchodní partneři se nacházejí na celém území České republiky, Rakouska, Německa, Švýcarska, Slovenska a Polska.
 

Unsere Leistungen


Sehr geehrte Kunden,
Willkommen auf der Webseite von Cargo Express gMBhd.
Durch sie, würden wir eine attraktive Art, wie unsere Leistungen zu bringen. Sie haben die Möglichkeit, sich mit unserem Angebot vertraut zu machen, nicht nur für den Transport von Fracht und Waren, sondern auch in verwandten Bereichen.

Allgemeine Fahrzeuge:
Wir bieten neben ihren eigenen Transportkapazitäten sowie Fahrzeuge von mehr als 500 Verkehrsunternehmen aus der Tschechischen Republik. Alle Transporte in obstaraných Transportunternehmen 10 Millionen CZK zu versichern.
Wir transportieren Sendungen von 100 kg bis 24 t in der EU
Transport Sendungen von Haus zu Haus gerade oder Telefon abgewickelt wird alle Dokumente werden selbst produzieren
Lieferzeit innerhalb von 24 Stunden in der ganzen Tschechischen Republik

Bereich Transport:
Unsere Aktivitäten reichen von nationalen und internationalen Sendungen (Export-Import). Unsere Geschäftspartner sind in der gesamten Tschechischen Republik, Österreich, Deutschland, der Schweiz, der Slowakei und Polen.